HEALTH

ผู้สูงอายุกับการออกกำลังกาย | ออกกําลังกายผู้สูงอายุ | หน้าข้อมูลสุขภาพที่มีประโยชน์ที่สุด

ผู้สูงอายุกับการออกกำลังกาย|หน้าข้อมูลสุขภาพที่มีประโยชน์ที่สุด.

ดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่นี่

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: https://lesdiablesphuket.com/health/

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทความ ออกกําลังกายผู้สูงอายุ

วัยสูงอายุ เป็นวัยที่ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมีการเสื่อมสภาพ เนื่องจากร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งยังพบว่าบางรายมีปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตใจร่วมด้วย ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา สามารถป้องกันได้ด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งต้องกระทำอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือปัญหาอื่นที่เกี่ยวกับสุขภาพ ก่อนออกกำลังกายอาจต้องปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ก่อน ในกรณีที่ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว

READ  อาหารช่วยบำรุงตับ : รู้สู้โรค (26 ก.ย. 62) | โรคดีซ่าน คือ

การออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ช่วยชะลอความเสื่อมของระบบต่าง ๆ ทั้งยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานให้กับกล้ามเนื้อ ควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ ให้มีความสมดุล ในบางครั้งยังช่วยให้ผู้สูงอายุได้เข้าสังคม กรณีออกกำลังกายนอกบ้าน จึงเป็นผลดีต่อสภาพจิตใจโดยตรง ประโยชน์ของการออกกำลังกายมีอยู่หลากหลาย

การออกกําลังกายเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้สูงอายุผลดีของการออกกําลังกายคือลดปัจจัยเสียงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนือและข้อส่งเสริมการลดนําหนัก เพิมความสามารถในการทํางานส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึน วิธีการออกกําลังกายให้ได้ผลดีนันผู้สูงอายุควรทราบหลักการออกกําลังกายทีถูกต้องได้แก่ การปฏิบัติตนทีถูกต้องในการออกกําลังกาย การเลือกวิธีการออกกําลังกายทีเหมาะสมกับตนเอง

ข้อพึงระวังในการออกกําลังกายและโรคประจําตัวทีเป็นข้อห้ามในการออกกําลังกายหลักการออกกําลังกายในผู้สูงอายุผู้สูงอายุควรออกกําลังกายอย่างต่อเนืองนานประมาณ 30-45 นาที แต่ควรเริมต้นด้วยเวลาน้อยๆก่อน แล้วค่อยๆเพิมเวลาการออกกําลังตามทีกำหนด

READ  ไวรัสตับอักเสบบีและซี ติดต่อทางไหน ป้องกันอย่างไร | หมอหมีมีคำตอบ | เชื้อ ไวรัส ตับ อักเสบ บี

กิจกรรมการออกกําล้งกายอาจจะเป็นการเคลือนไหวร่างกายทุกรุปแบบ เช่น เดิน วิงเหยาะๆ ถีบจักรยาน ว่ายนํา พายเรือ ตีกอล์ฟทํางานบ้าน เดินขึนบันได จ่ายกับข้าว เต้นรํา เลียงเด็ก ถ้าทําต่อเนืองในระยะเวลานานเพียงพอก็นับเป็นการออกกําลังกายผู้ทีออกกําลังกายจะต้องประยุกต์รูปแบบการออกกําลังกายให้เหมาะสมกับตนเอง

การออกกําลังกายจะต้องไม่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกาย การออกกําลังกายทีดีควรทีจะให้ความเพลิดเพลินหรือทําให้รู้สึกสนุกกับการออกกําลังกายชนิดนัน ดังนันการออกกําลังกายทีดีควรเป็นแบบทีผู้ทีต้องการออกกําลังกายชอบและเป็นกิจกรรมทีเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้นั้น

ก่อนการออกกำลังกายผู้สูงอายุควรสำรวจสภาพร่างกายของตนเองให้ดีก่อน หากมีโรคประจำตัวควรพบแพทย์เจ้าของไข้เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่เหมาะสม เพราะบางโรคอาจกำเริบได้เมื่อออกกำลังกาย เช่น โรคความดันโลหิต ที่อาจเพิ่มสูงขึ้นเมื่อออกกำลังกาย จึงต้องควบคุมความดันให้อยู่ในระดับปกติก่อน จึงจะเหมาะสมต่อการออกกำลังกาย นอกจากนี้ผู้สูงอายุควรออกกำลังกายด้วยท่าง่าย ๆ เพื่อป้องกันอันตราย การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

READ  Lần đầu mua LAPTOP trên LAZADA và CÁI KẾT... | www 4d

กล่าวโดยสรุปการการออกกําลังกายถือเป็นพฤติกรรมสุขภาพที่สําคัญของผู้สูงอายุ การออกกําลังกายเป็นประจําจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีร่างกายแข็งแรง และยังสามารถช่วยป้ องกันการเกิดโรคต่างๆได้อีกด้วย ผู้สูงอายุควรเลือกประเภทของการออกกําลังกายทีเหมาะสมกับตนเอง โดยพึงระวังโรคประจําตัวทีเป็นข้อห้ามในการออกกําลังกาย การออกกําลังกายทีดีควรกระทําอย่างสมําเสมอและและไม่ควรหักโหมจนเกินไป เพือทีจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ..

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ผู้สูงอายุกับการออกกำลังกาย.

ผู้สูงอายุกับการออกกำลังกาย

>>Lesdiablesphuketเราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

แท็กเกี่ยวข้องกับเนื้อหาออกกําลังกายผู้สูงอายุ.

#ผสงอายกบการออกกำลงกาย

พะเยา,เชียงราย,แพร่,น่าน

ผู้สูงอายุกับการออกกำลังกาย

ออกกําลังกายผู้สูงอายุ.

Arthit Preeda

สวัสดีทุกคนฉัน phuket_bakery เป็นคนทำขนมปังจากมิลาน ฉันจะให้ความรู้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการทำขนม

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button